فرمانداری لنجان ، آبخیزداری ف محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت هفته دولت تعدادی از پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، امینی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، معاونین فرماندار و بخشدار و مسئولین شهرستان لنجان در بخش باغبهادران افتتاح و کلنگ زنی شد.    

۲۶ شهریور ۱۴۰۲