فرمانداری لنجان ،نامگذاری معابر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه نامگذاری معابر لنجان با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۱۲ مهر ۱۴۰۲