فرمانداری لنجان ،بسیج ادارات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در مراسمی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، خدامیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و مدیران ادارات و فرماندهان حوزه های ادارات شهرستان از علیرضا فرهمند تقدیر و مهدی سلیمیان بعنوان فرمانده جدید حوزه بسیج ادارات شهرستان منصوب گردید.        

۳۱ فروردین ۱۴۰۲