فرمانداری لنجان،13 آبان،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت ۱۳ آبان ماه ، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز با حضور گسترده مردم شهرستان لنجان در شهرها و روستاهای شهرستان ، با شکوه خاصی برگزار شد.      

۱۵ آبان ۱۴۰۱