فرمانداری لنجان، پیام نور ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با توجه به آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به اتفاق محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار با رضا مختاری رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان و جوزی رئیس دانشگاه پیام نور زرین شهر دیدار و گفتگو کرد […]

۱۵ آبان ۱۴۰۲