فرمانداری لنجان، محیط زیست،محمدی فشارکی

فرماندار لنجان پیگیر مصوبات سفر ریاست جمهوری پیرامون مشکلات محیط زیست شهرستان به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار جهت پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان اصفهان  و با توجه به حضور علی سلاجقه ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست در شهرستان لنجان با احمدرضا لاهیجان زاده مدیر کل […]

۱۶ مهر ۱۴۰۱