فرمانداری لنجان، فنی و حرفه ای، محمدی فشارکی

معارفه رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای زرین شهر به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، آرش اخوان مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و معاونین فرماندار از خدمات محمدحسین خاشعی تقدیر و علیرضا ملک پور بعنوان رییس اداره آموزش فنی […]

۲ مهر ۱۴۰۱