فرمانداری لنجان، سیتی سنتر،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیداری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و سرمایه گذار سیتی سنتر زرین شهر در خصوص رفع موانع باقیمانده در مسیر بازگشایی سیتی سنتر زرین شهر انجام شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان پس از […]

۲۶ آبان ۱۴۰۱