فرمانداری لنجان، دیدار مردمی ، محمدی فشارکی

دیدار چهره به چهره فرماندار شهرستان لنجان با مردم به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار چهره به چهره فرماندار لنجان با مردم شهرستان در دفتر فرمانداری برگزار شد. لازم به ذکر است که مطابق برنامه هفتگی از پیش اعلام شده در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۸ مردم شهرستات لنجان جهت شنیده شدن مشکلات خود با […]

۲۸ شهریور ۱۴۰۱