فرمانداری لنجان، دیدار مردمی، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۵ در دفتر حمیدرضامحمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان دیدار چهره به چهره با مردم شهرستان از ساعت ۸ لغایت ۱۲ برگزار گردید. در این ملاقات صمیمی فرماندار لنجان در خصوص درخواست های مردم در حوزه های مسکن، اشتغال، بروکراسی اداری ، آب، شهرداری ها و ….. دستورات […]

۵ دی ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار مردمی فرماندار لنجان با مردم شهرستان انجام شد. در این دیدار که به جهت تکریم شهروندان بصورت ویژه دوشنبه هر هفته صورت میپذیرد درخواست های مردم در زمینه های اشتغال ، مسکن و مشکلات با ادارات خدمت رسان توسط شهروندان بازگو شد و حمیدرضا محمدی فرماندار شهرستان […]

۲۳ آبان ۱۴۰۱