فرمانداری لنجان، دیدار مردمی،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مطابق برنامه تعیین شده در روزهای دوشنبه دیدار چهره به چهره فرماندار با مردم شهرستان لنجان در دفتر فرماندار برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در این دیدار که بصورت هفتگی انجام میشود در خصوص تسهیل و رفع موانع و مشکلات مردم دستوراتی را به ادارات […]

۱۹ مهر ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان طبق برنامه از پیش اعلام شده ، دیدار چهره به چهره فرماندار شهرستان لنجان با مردم در روز دوشنبه انجام شد. در این دیدار در خصوص رفع مشکلات مردم پیگیری هایی صورت گرفت.  

۲۲ شهریور ۱۴۰۱