فرمانداری لنجان، دیدار ،مسئولیت اجتماعی،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمنظور هماهنگی و همکاری در اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی شهرستان ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با حضور کمال نوری معاون امنیتی ،سیاسی و اجتماعی فرمانداری با مدیرعامل شرکت پالایش قطران در فرمانداری شهرستان لنجان دیدار کرد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در این […]

۳۰ مهر ۱۴۰۱