فرمانداری لنجان، دیدار، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان طبق برنامه هر دوشنبه دیدار چهره به چهره فرماندار با مردم شهرستان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در دفتر فرمانداری برگزار شد. در این دیدار در خصوص تسهیل و رفع مشکلات مراجعین در خصوص اشتغال ، مسکن ، آب و فاضلاب ، شهرداری ها و …. دستوراتی صادر گردید.   […]

۱۳ دی ۱۴۰۱