فرمانداری لنجان، تقدیر از ورزشکار، محمدی فشارکی

سعید عابدینی بخشدارمرکزی شهرستان لنجان به همراه مسئول فنی بخشداری،دهیاروشورای اسلامی مبارک آباد از خانم رحمانی دارنده مقام سوم کشوری رشته کیک بوکسینگ تقدیر کرد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۱