فرمانداری لنجان،کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری

کارگروه شهرستانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه ای با حضور کمال نوری معاون امنیتی ، سیاسی و اجتماعی فرمانداری، مدیران ادارات شبکه بهداشت و درمان، شبکه دامپزشکی،حفاظت محیط زیست ،مدیرعامل شرکت بازیافت و کارشناسان شهرداری ها در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه با […]

۷ آبان ۱۴۰۱