فرمانداری لنجان،کمیسیون کارگری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور کمال نوری معاون امنیتی ، سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لنجان ، شهرام میلاسی رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان و سایر اعضا ء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه در خصوص مطالبات و مشکلات مطروحه کارگران و برخی شرکت […]

۱ آبان ۱۴۰۱