فرمانداری لنجان،مصوبات سفر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه پیگیری مصوبات سفر شهرستانی فرماندار لنجان در حوزه مسکن با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، کیانی مقدم رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لنجان برگزار شد.

۷ آبان ۱۴۰۱