فرمانداری لنجان،مشاغل مزاحم شهری،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه هدایت و نظارت و ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری، سازمان بازرسی استان ، مدیران و نمایندگان ادارات صمت،محیط زیست،جهادکشاورزی،آبفا،برق،راه و شهرسازی،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، شبکه بهداشت ، شهردار و […]

۲ آبان ۱۴۰۱