فرمانداری لنجان،مانور اطفا حریق،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در راستای اجرای مصوبات جلسه ستاد بحران فرمانداری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان لنجان مانور اختصاصی اطفاء حریق با سناریوی ایجاد انفجار و آتش سوزی با مشارکت سازمان آتش نشانی زرین شهر در محوطه ساختمان فرمانداری لنجان برگزار گردید.    

۵ آذر ۱۴۰۱