فرمانداری لنجان،قرارگاه فرهنگی،محمدی فشارکی

شهرستان لنجان نیازمند تحول و احیا در حوزه فرهنگی به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان قرارگاه فرهنگی و اجتماعی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، باقریان امام جمعه زرین شهر ، کمال نوری معاون امنیتی ، سیاسی و اجتماعی فرمانداری و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی […]

۲۲ شهریور ۱۴۰۱