فرمانداری لنجان،طرح تفصیلی زرین شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنجان و مدیران و مسئولان ادارات خدمت رسان و اعضای شورای اسلامی شهر زرین شهر ، طرح تفصیلی شهر زرین شهر بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.  

۷ تیر ۱۴۰۲