فرمانداری لنجان،شورای ترافیک،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان شورای ترافیک با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و سایر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه مصوبات قبل پیگیری و در خصوص پیشنهاداتی پیرامون رفع محل های حادثه خیز و بحرانی و ایجاد پل […]

۳۰ مهر ۱۴۰۱