فرمانداری لنجان،شهرک حمل و نقل، محمدی فشارکی

#حرف و عمل صاحبان پلاک های شهرک حمل و نقل کالای زرین شهر در صورت تکمیل کردن ساختمان برای انشعاب به ادارات آب و برق و گاز و مخابرات مراجعه نمایند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان به دعوت حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان جلسه ای با حضور فرزاد دادخواه مدیر کل راهداری […]

۱۴ آبان ۱۴۰۱