فرمانداری لنجان،روز معلم، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت گرامیداشت روز معلم ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرمامدار شهرستان لنجان با حضور در بین فرهنگیان در محل خانه معلم با این قشر از فرهیختگان دیدار کرد.    

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲