فرمانداری لنجان،دیدار مردمی، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مطابق دوشنبه های هر هفته دیدار چهره به چهره شهروندان با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ در دفتر فرماندار برگزار شد. در این دیدار در خصوص اشتغال و بیکاری ، مسکن، ادارات خدمت رسان و تسهیلات بانکی درخواست هایی وجود داشت که جهت رفع […]

۲۲ آذر ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندارلنجان به همراه معاونین و مدیران ادارات خدمت رسان جهت تسهیل و پیگیری و تلاش برای رفع مشکلات و شکایات مردم به شهر زاینده رود سفر کرد.    

۱۲ مرداد ۱۴۰۱