فرمانداری لنجان،دیدار مردمی،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در راستای تکریم ارباب رجوع دیدار چهره به چهره حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان مطابق دوشنبه های هر هفته صورت پذیرفت. دراین دیدار که از ساعت هشت صبح تا دوازده برقرار بود به مشکلات تعدادی از شهروندان در زمینه های اشتغال و مسکن و رفع برخی موانع […]

۹ آبان ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مطابق برنامه دوشنبه های هر هفته دیدار چهره به چهره حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با مردم شریف حوزه استحفاظی لنجان برگزار شد. دراین دیدار که مردم مناطق مختلف شهرستان برای بیان مشکلات خود حضور پیدا کرده بودند ، فرماندار لنجان پس از شنیدن مشکلات و درخواست […]

۳ آبان ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در روز دوشنبه بتاریخ یازدهم مهرماه هزاروچهارصدویک دیدار چهره به چهره حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار لنجان با مردم شهرستان در دفتر فرماندار صورت گرفت. در این دیدار پیرامون مشکلات و درخواست های مردم هماهنگی هایی با ادارات مربوطه انجام شد.  

۱۱ مهر ۱۴۰۱

*سیزدهمین حضور میدانی فرماندار شهرستان لنجان* به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان  به همراه مدیران ارشد ادارات خدمت رسان شهرستان جهت بازدید و بررسی مشکلات مورد نظر مردم به شهر باغشاد رفت. دراین سفر تعدادی از مشکلات و نگرانی های موجود در شهر که توسط شهردار و شورای […]

۲۶ مرداد ۱۴۰۱