فرمانداری لنجان،خانواده و جوانی جمعیت،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تاثیر مقوله جوانی جمعیت در اقتدار ملی، افزایش فرزندآوری و فرزند پروری سالم ،جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و با دعوت از استکی سرپرست دفتر امور بانوان و […]

۲۸ آبان ۱۴۰۱