فرمانداری لنجان،حکمرانی روستایی،محمدی فشارکی

مراسم افتتاحیه اولین دوره « حکمرانی روستایی و مبانی تسهیل گری» مدیران کل دفتر امور روستایی استانداری ها، فرمانداران و بخشداران،روحانیون برگزیده و دهیاران سراسر کشور در استان قم برگزار شد.  

۳۰ مرداد ۱۴۰۱