فرمانداری لنجان،ثبت احوال،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در سومین روز مردادماه ۱۴۰۲ با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و مجتبی یکتا منش مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان ، در مراسمی رئیس اداره ثبت احوال شهرستان لنجان تکریم شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در سخنانی جمع آوری آمارهای حیاتی و جمعیتی […]

۴ مرداد ۱۴۰۲