فرمانداری لنجان،بانوان و خانواده، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان دیدار صمیمی مرضیه استکی سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با بانوان کارآفرین ، بانوان اساتید دانشگاه و فرهنگیان، بانوان عضو شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، فرماندهان پایگاه های بسیج خواهران، بانوان قهرمان ورزشی، هنرمندان شاخص، مدیران کانون های فرهنگی، اجتماعی ، مدیران سمن های فعال […]

۲۹ آبان ۱۴۰۱