فرمانداری لنجان،بانوان مدال آور،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور استکی سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان ، خانمحمدی کارشناس امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان لنجان ، شهردار وشورای اسلامی شهر باغشاد از کانون بیت النور کوثرشهر باغشاد بازدید به عمل آمد. در این بازدید ونشست صمیمی ضمن تقدیر وتجلیل از تلاشهای مدیرکانون […]

۲۹ آبان ۱۴۰۱