فرمانداری لنجان،آردو نان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و دیگر اعضاء کارگروه فرعی آرد ونان جلسه ای در راستای اجرای مطلوب طرح هوشمندسازی یارانه نان و ایجاد هم افزایی و وحدت رویه در فرآیند نظارت و کنترل هوشمند برفعالیت واحدهای نانوایی بصورت ویدئو کنفرانس با […]

۱۲ آبان ۱۴۰۱