دیدار مردمی -فرمانداری لنجان- محمدی فشارکی

دیدار مردمی فرماندار با مردم به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان برطبق روال هر دوشنبه دیدار چهره به چهره فرماندار لنجان با مردم شهرستان در دفتر فرمانداری برگزار شد. دراین دیدار حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان پس از شنیدن صحبت ها ی مراجعین و اطلاع از مشکلات آنان در خصوص رفع موانع و همکاری […]

۵ مرداد ۱۴۰۱