اشتغال،فرمانداری لنجان،تعاون،کارو رفاه اجتماعی

در کارگروه اشتغال شهرستان لنجان عنوان شد. اولویت استخدام با جوانان شهرستان لنجان است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان این کارگروه با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و حسین باقری مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان ، مهدی میرقادری رییس دبیر خانه […]

۱۱ تیر ۱۴۰۱