تماس با ما

آدرس: اصفهان، شهرستان لنجان، زرین شهر، بلوار معلم، فرمانداری لنجان

شماره پیامکی: ۵۰۰۰۲۰۰۰۳

شماره فکس: ۰۳۱۵۲۲۳۴۴۰

کدپستی: ۸۴۷۱۷۹۳۱۱۱

آدرس الکترونیکی: info@lenjan.gov.ir