همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی

تقدیر فرماندار شهرستان نائین از خدمات

رئیس اداره کتابخوانی عمومی و کتابداران این شهرستان