فرمانداری لنجان
خانه
جمعيت

جمعيت

          جمعيت شهرستان لنجان در سال 1390 (246510 نفر ) بوده است كه در مقايسه با جمعيت استان اصفهان ( 4879312 نفر) اين جمعيت 1/5 درصد از جمعيت استان را شامل مي شود.

از لحاظ جمعيتي شهرستان لنجان در بين 23 شهرستان استان اصفهان در رتبه ششم قرار دارد.

شهرستان هاي پر جمعيت استان اصفهان به ترتيب عبارتند از :

1

شهرستان اصفهان با 2174172 نفر

4

شهرستان نجف آباد با 300288 نفر

2

شهرستان كاشان با312371 نفر 

5

شهرستان فلاورجان با 247014نفر

3

شهرستان خميني شهر با 311629 نفر

6

شهرستان لنجان با 246510 نفر

 

متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت شهرستان لنجان

          متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت استان اصفهان بين سال هاي 85 تا 90 برابر با 37/1 درصد بوده است . در همين فاصله زماني شهرستان لنجان با نرخ رشد 68/1 درصد رتبه چهارم را در استان دارا بوده است .

شهرستانهاي زير به ترتيب بيشترين نرخ رشد را داشته اند :

شهرستان

درصد رشد

اصفهان

1/82

برخوار

1/80

شاهين شهر و ميمه

1/76

لنجان

1/68

 

جمعيت شهرستان لنجان بر حسب جنس و خانواربه تفكيك شهري و روستايي

 

محل سكونت

جمعيت

جنسيت

خانوار

مرد

زن

شهري

637/216

602/110

035/106

301/62

روستايي

873/29

247/15

626/14

783/8

كل شهرستان

510/246

849/125

661/120

054/71

 

با توجه به اين كه شهرباغشاد درسال 1392 ازالحاق روستاهاي نوگوران ، مديسه وباغشاد تاسيس گرديده است ، جمعيت اين روستاها از سر جمع جمعيت روستايي كسر و به جمعيت شهري شهرستان اضافه شده است.

 

ب 3 ) تغييرات جمعيتي شهرستان و استان طي سال هاي 90- 65

جمعيت شهرستان/استان(نفر)

سال   سرشماري

1365

1375

1385

1390

شهرستان لنجان

119/177

270/207

756/226

510/246

استان اصفهان

852/277/3

255/923/3

256/559/4

312/879/4


  جمعيت شهرستان لنجان بر حسب محل سكونت به تفكيك زن ، مردو خانوار

محل سكونت             

كل

جنسيت

خانوار

مرد

زن

زرين شهر

60118

30843

29275

17920

فولادشهر

66903

33893

33010

18615

سده لنجان

18654

9406

9248

5149

چمگردان

16219

8269

7950

4812

ورنامخواست

17384

9062

8322

5056

زاينده رود

9514

4888

4626

2827

باغشاد

4679

2427

2252

1367

دهستان اشيان

5790

2980

2810

1622

بخش مركزي

199261

101768

97493

57368

باغ بهادران

9598

4847

4751

2905

چرمهين

13568

6967

6601

3650

دهستان چم رود

8250

4232

4018

2491

دهستان زيركوه

10020

5109

4911

2937

دهستان چم كوه

5813

2926

2887

1703

بخش باغبهادران

47249

24081

23168

13686

 

تراكم نسبي جمعيت

تراكم نسبي جمعيت استان اصفهان در سال 1390برابر 46 نفردرهركيلومترمربع بوده است . دربين شهرستان هاي استان اصفهان شهرستان خميني شهر باتراكم جمعيت 1771 نفر دركيلومترمريع بالاترين تراكم و نائين و خورو بيابانك با تراكم 2 نفر در كيلومترمربع كمترين ميزان تراكم را دارا مي باشند. شهرستان لنجان با تراكم نسبي 210 نفر دركيلومترمربع بعد از خميني شهر و فلاورجان دررتبه سوم در سطح استان قرار دارد.

                 تراكم نسبي جمعيت شهرهاي شهرستان لنجان

نام شهر

تراكم(نفردركيلومترمربع)

زرين شهر

5726

فولادشهر

5557

سده لنجان

5705

ورنامخواست

3584

چمگردان

4191

زاينده رود

1038

چرمهين

2133

باغبهادران

2142

باغشاد

-

 
توزيع نسبي جمعيت برحسب گروه هاي عمده سني
 

منطقه

گروه هاي عمده سني

14-0 ساله

64-15 ساله

65 سال و بيشتر

شهري

5/21

3/73

2/5

روستايي

1/23

2/70

7/6

كل شهرستان

7/21

73

3/5


تاریخ به روز رسانی: 1394/03/07
تعداد بازدید: 12007
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal