فرمانداری لنجان
خانه
تقسيمات كشوري

تا قبل از سال 1316 شمسی که قانون جدید تقسیمات کشوری تصویب گردد، لنجانات ناحیه ای ازشهرستان اصفهان بشمار می آمد که محدوده وسیعی از حواشی زاینده رود را درمحدوده جنوب غربی این شهرستان در بر می گرفته است. درسال 1352 شمسی، شهرستان لنجانات از شهرستان اصفهان منتزع و به دو بخش مجزای لنجان علیا به مرکزیت ریز و فلاورجان تقسیم گردید. بر اساس این تقسیم بندی، فلاورجان با نام لنجان سفلی و مناطق لنجان کنونی ومبارکه با عنوان لنجان علیا قلمداد می شدند. درسال 1361 منطقه لنجان علیا با انتزاع ازفلاورجان به شهرستان مستقلی به نام شهرستان لنجان تبدیل گردید و شهرزرین شهر به عنوان مرکزاین شهرستان نوبنیاد شناخته شد. این روند تا سال 1368 وجدایی مبارکه ازشهرستان لنجان وتبدیل آن به شهرستان مستقل ادامه یافت. درپی این تحول، شهرستان لنجان به محدوده جغرافیایی کنونی محدودگردید. شایان ذکراست شهرستان لنجان براساس آخرین تقسیمات کشوری شامل سه بخش مرکزی، باغبهادران و فولادشهر، سی و هشت روستا(سی و سه روستا در بخش باغبهادران و پنج روستا در بخش مرکزی ) ،پنج دهستان چم رود، زیرکوه، چم کوه، خرم رود و اشیان و جمعا نه شهر شامل شش شهر دربخش مرکزی ( زرین شهر، سده لنجان، ورنامخواست، چمگردان، زاینده رود و باغشاد )، دو شهر در بخش باغبهادران(چرمهین و باغبهادران) و شهر فولادشهر در بخش فولادشهرمی باشد .تاریخ به روز رسانی: 1397/02/31
تعداد بازدید: 16077
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal