فرمانداری لنجان
خانه
فرمانداران پيشين

رديف

نام ونام خانوادگي

نوع حكم

مدت مأموريت

سرپرستي/فرماندار

1

 رحيم عابدان زاده

فرماندار

19/5/59

2

    ابوالقاسم شفيعي خوارزمي

سرپرست

20/5/59 تا 25/3/62

4

      عبدالرضا جمالي

فرماندار

26/3/62 تا 17/2/64

5

     ناصر اديبي سده

فرماندار

17/2/64 تا 8/11/67

6

   علي يزداني ورزنه

فرماندار

8/11/67 تا 21/5/71

7

     مهدي طاهري

فرماندار

22/5/71 تا 27/3/76

8

    مسعود فرقاني

سرپرست

27/3/76 تا 16/5/76

9

 رضا روحاني طباطبائي

فرماندار

16/5/76 تا 18/9/76

10

   غلامرضا فرهمند

سرپرست

18/9/76   تا 2/11/76

11

   محمد رضواني

فرماندار

2/11/76 تا 24/6/82

12

   اصغر لطفي

فرماندار

25/6/82 تا 13/10/84

13

 احمدعلي سلطاني

فرماندار

23/11/84 تا 21/4/86

14

   علي كريم زاده

فرماندار

22/4/86   تا 28/6/91

15


 

عباس اقبال بهابادي
 

فرماندار

28/6/91 تا 15/11/92

16

 

سيد محسن سجاد
 

 

فرماندار
 

 

92/11/16 ادامه دارد
 
تاریخ به روز رسانی: 1394/04/20
تعداد بازدید: 7532
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal