خدمات فرمانداری

حوزه خدمت خدمات قابل ارائه متصدی
ارزیابی عملکرد ـ همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن .

ـ اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط به تهیه مستندات لازم .

ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزبابی عملکرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهاد های لازم .

ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم .

بازرسی ـ تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان ، مطابقت عمل و عملکرد ، اقدام کنندگان با اهداف و برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه .

ـ بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع .

ـ تهیه و گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه ، و سالانه برای اطلاع وزیر وبالاترین مقام اچرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف .

ـ برقراری ارتباط باسازمان بازرسی کل کشور و ابقای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات .

ـ تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده .

ـ کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آـشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه .

ـ اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط .

پاسخگویی به شکایات ـ دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دستگاه .

ـ بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی .

ـ بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور .

ـ پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان .

ـ جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .

ـ پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده .

ـ پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان  .

 

 

حوزه خدمت خدمات قابل ارائه متصدی
دفتر سیاسی انتظامی ـ رسیدگی به امور احزاب سیاسی .

ـ رسیدگی به امور دانشجویی شهرستان .

ـ مباحث مربوط به سوخت یارانه ای .

ـ پیگیری و هماهنگی صدور مجوز مراسم و محاسباتی که نیاز به اخذ مجوز دارند .

ـ پیگیری امور مربوط به مطالبات کارخانجات و شرکت های تولیدی .

ـ پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی از ادارات شهرستان .

ـ دبیر کمیسیون ساماندهی فضای اداری .

ـ دبیر کمیسیون ماده یک سازمانی .

ـ پیگیری مسایل مرتبط با اتباع خارجی .

ـ پیگیری مسایل مرتبط با قاچاق ارز و کالا .

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی شوراها انتخابات و امور حقوقی ـ تشکیل کارگروه های اجتماعی و فرهنگی در رابطه با پیشگیری از آسیب های اجتماعی (اعتیاد ـ فقر ـ بیکاری ـ طلاق ـ سرقت ـ مشروبات الکلی ـ مفاسد اجتماعی).

ـ تشکیل کارگروه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با دو رویکرد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی .

ـ تشکیل کارگروه سلامت ، امنیت غذایی و پیگیری موارد مربوطه به بهداشت .

ـ انجام امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها .

ـ انجام امور انتخابات (برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و پیش بینی های لازم به منظور انجام امور انتخابات ).

ـ پیگیری مربوط به امور اتحادیه های صنفی و کمیسیون نظارت .

ـ پیگیری امور مربوط به تقویت و راه اندازی شبکه های تلویزیونی و رادیویی.

ـ ستاد خدمات سفر شهرستان .

ـ شورای هماهنگی فرمانداری و اعمال سیاست های عمومی دولت در زمینه مسایل فرهنگی و تشکیل جلسات مربوط در این راستا .

ـ طرح دعوی و دفاع به نمایندگی از فرمانداری در کلیه امور حقوقی .

ـ دبیر جلسات ستاد هماهنگی مناسبت های مختلف ملی ، مذهبی (دهه امامت و ولایت، دهه کرامت ، دهه فجر ، ارتحال حضرت امام ، اوقات فراغت ، هفته دفاع مقدس و….)

ـ دبیر کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها .

ـ پیگیری تقاضاهای مردم از ادارات و پیگیری در خصوص ساماندهی امور جوانان .

ـ تشکیل جلسات و پیگیری امور مربوط به تعزیرات ، کمیته مهارت ، کمیته آردونان و….

امور دارایی و مالی ـ انجام امور مربوط به حقوق و مزایا ، لیست بیمه و امور اداری کلیه پرسنل فرمانداری .

ـ انجام امور مربوط به جذب و هزینه کلیه اعتبارات جاری ، عمرانی ، ابلاغی مجموعه فرمانداری .

ـ انجام امور مربوط به یارانه نقدی خانوارها و پیگیری و مشاوره ارباب رجوع در موضوعات یارانه ای .

 

 

 

 

حوزه خدمت خدمات قابل ارائه متصدی
فناوری اطلاعات ـنظارت بر دفاتر پیشخوان دولت شهرستان .

ـ راه اندازی و پیگیری مشکلات شبکه دولت .

ـ پیگیری امور مربوط به حوزه پدافند غیرعامل در حوزه IT  .

ـ برگزاری انتخابات رایانه ای شهرستان .

ـ ساماندهی و به روز رسانی سامانه های اتوماسیون اداری ، پیام استان ، سامد ، سامانه های انتخاباتی

ـ تعمیر و نگهداری سیستم های فرمانداری و بخشداری اعم از نصب ویندوز ـ پیگیری مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری .

ـ تامین امنیت سیستم های فرمانداری ، ارائه راهکارهای امنیتی و برگزاری جلسات برای ادارات به منظور مقابله با ویروس ها و بدافزارها و …

ـ پیگیری و رفع مشکلات فنی فرمانداری .

ـ همکاری و انجام امور رایانه ای در حوزه سرشماری نفوس و مسکن .

ـ ارائه آموزش و راهکارهای آموزش مورد نیاز برای کارکنان .

ـ همکاری با استانداری در جهت اجرای طرح های سخت افزاری و نرم افزاری .

دفتر فنی فرمانداری ـ دبیر کمیته برنامه ریزی

 ـ   دبیر شورای ترافیک و حمل و نقل

ـ دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری

 ـ دبیر شورای مسکن .

ـ دبیر گروه کاری کارگروه امور زیربنایی

ـ دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران

 ـ دبیر کمیسیون حفاری .

ـ دبیر ستاد بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف

 ـ برنامه های احیاء ، بهسازی و نوسازی

 ـ دبیر شورای حفاظت از منابع آب .

ـ کمیته رفع موانع تولید

 ـ کارگروه گردوغبار .

ـ پیگیری مسایل و مشکلات شهرستان در حوزه صنعت ، معدن ، زیست محیطی ، پروژه های عمرانی کشاورزی .

ـ کمیته رفع موانع تولید ، کمیته حمل و نقل ، کمیته رصد تصادفات ، کمیته ترافیک .

ـ پیگیری خسارات وارده ناشی از حوادث به بخش های مسکن ، صنعت ، کشاورزی ، دامداری و…

ـ رسیدگی و پیگیری مسایل و مشکلات نواحی و شهرک صنعتی .

ـ ستاد بیمه اجتماعی کشاورزی ، روستائیان ، روستائیان و عشایر و پیگیری و ترویج فرهنگ بیمه .

ـ شرکت در کارگروه امور زیربنایی استان .

ـ شرکت در کمیسیون ماده ۵ استان .

ـ شرکت در کمیته تصویب طرح های هادی استان .

ـ شرکت درگردهمایی دبیران ستاد حوادث استان .

ـ عضو کمیته های زیر مجموعه پدافند غیرعامل شهرستان .

حوزه خدمت خدمات قابل ارائه متصدی
روابط عمومی ـ جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری .

ـ بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشرشده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری .

ـ ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار ودیگر مسئولین .

ـ همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشکله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موارد با رسانه ها .

ـ ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات .

ـ همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی .

ـ انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری .

ـ ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه .

ـ در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری .

ـ همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان .

ـ انجام امور سمعی و بصری فرمانداری .

ـ تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق .

ـ ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق

ـ تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق .

ـ حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق .

ـ حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق .

ـ ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق .

ـ همکاری در زمینه تشکیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان .

ـ تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف .

ـ انجام سایر امور محوله از جانب مافوق .

 

دفتر برنامه ریزی و آمار ـ مسئول امور سمن ها مسئول شورای پدافند غیرعامل و کمیته های ۱۲ گانه آن ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان ، کارگروه اردوهای جهادی و طرح هجرت ، ـ کارگروه کمیسیون کارگری .

ـ تقاضای کتبی مبنی بر تاسیس سمن .

ـ تکمیل پرونده .

ـ تکمیل اساسنامه در چهارنسخه .

ـ اخذ استعلام انتظامی و تخصصی .

ـ طرح موضوع در هیات نظارت .

ـ صدور پروانه فعالیت .

ـ برپایی مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره (فرم ۳ و ۴).

ـ معرفی به اداره ثبت اسناد و املاک به منظور ثبت سمن .

ـ دریافت شماره و تاریخ ثبت سمن در اداره ثبت اسناد توسط نماینده سمن و ارائه آن به فرمانداری .

ـ دریافت پروانه فعالیت سمن .

حوزه خدمت خدمات قابل ارائه متصدی
فناوری اطلاعات ـنظارت بر دفاتر پیشخوان دولت شهرستان .

ـ راه اندازی و پیگیری مشکلات شبکه دولت .

ـ پیگیری امور مربوط به حوزه پدافند غیرعامل در حوزه IT  .

ـ برگزاری انتخابات رایانه ای شهرستان .

ـ ساماندهی و به روز رسانی سامانه های اتوماسیون اداری ، پیام استان ، سامد ، سامانه های انتخاباتی

ـ تعمیر و نگهداری سیستم های فرمانداری و بخشداری اعم از نصب ویندوز ـ پیگیری مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری .

ـ تامین امنیت سیستم های فرمانداری ، ارائه راهکارهای امنیتی و برگزاری جلسات برای ادارات به منظور مقابله با ویروس ها و بدافزارها و …

ـ پیگیری و رفع مشکلات فنی فرمانداری .

ـ همکاری و انجام امور رایانه ای در حوزه سرشماری نفوس و مسکن .

ـ ارائه آموزش و راهکارهای آموزش مورد نیاز برای کارکنان .

ـ همکاری با استانداری در جهت اجرای طرح های سخت افزاری و نرم افزاری .

دفتر فنی فرمانداری ـ دبیر کمیته برنامه ریزی

 ـ   دبیر شورای ترافیک و حمل و نقل

ـ دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری

 ـ دبیر شورای مسکن .

ـ دبیر گروه کاری کارگروه امور زیربنایی

ـ دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران

 ـ دبیر کمیسیون حفاری .

ـ دبیر ستاد بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف

 ـ برنامه های احیاء ، بهسازی و نوسازی

 ـ دبیر شورای حفاظت از منابع آب .

ـ کمیته رفع موانع تولید

 ـ کارگروه گردوغبار .

ـ پیگیری مسایل و مشکلات شهرستان در حوزه صنعت ، معدن ، زیست محیطی ، پروژه های عمرانی کشاورزی .

ـ کمیته رفع موانع تولید ، کمیته حمل و نقل ، کمیته رصد تصادفات ، کمیته ترافیک .

ـ پیگیری خسارات وارده ناشی از حوادث به بخش های مسکن ، صنعت ، کشاورزی ، دامداری و…

ـ رسیدگی و پیگیری مسایل و مشکلات نواحی و شهرک صنعتی .

ـ ستاد بیمه اجتماعی کشاورزی ، روستائیان ، روستائیان و عشایر و پیگیری و ترویج فرهنگ بیمه .

ـ شرکت در کارگروه امور زیربنایی استان .

ـ شرکت در کمیسیون ماده ۵ استان .

ـ شرکت در کمیته تصویب طرح های هادی استان .

ـ شرکت درگردهمایی دبیران ستاد حوادث استان .

ـ عضو کمیته های زیر مجموعه پدافند غیرعامل شهرستان .

حوزه خدمت خدمات قابل ارائه متصدی
امور بانوان و خانواده ـ تشکیل کمیته های زیر مجموعه جمعیت و سلامت با هدف سلامت زنان و غربالگری بیماری خاص زنان .

ـ تشکیل کمیته اشتغال با هدف کارآفرینی و اشتغال نیمه وقت بانوان با تکیه بر مشاغل خانگی .

ـ کمیته آموزش و مشاوره با هدف پیگیری مسایل آموزش خانواده تحکیم و تعالی خانواده .

ـ کمیته مناسبت ها ویژه زنان و گرامیداشت هفته زن و روز مادر با هدف زن و روز مادر با هدف تکریم جایگاه زنان و تجلیل از بانوان نمونه .

ـ تشکیل کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی با هدف تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از
آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد ، طلاق و خشونت خانگی .

ـ پیگیری و تقویت سازمان های مردم نهاد با هدف ارتقاء جایگاه زنان و بالا بردن مشارکت اجتماعی زنان .

ـ همکاری در برگزاری همایش های کارآفرینی فرهنگی ، هنری و ورزشی با رویکرد مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی .

ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با مسایل حوزه زنان .

ـ ارزیابی شاخص های فعالیت و مشارکت زنان در شهرستان مانند زنان شاغل ، فعالان ورزشی و….

دبیرخانه عادی فرمانداری ـ ثبت و صدور کلیه مکاتبات از طریق اتوماسیون اداری .
دبیرخانه  ـ نامه رسان ـ نامه رسان کلیه اعضای اداری محرمانه ـ عادی ـ کلیه مکاتبات محرمانه و عادی به اعضای شورای اداری شهرستان .
دبیرخانه بخشداری مرکزی ـ انجام کلیه امور مربوط به روستاهای بخش مرکزی (با ۳۴ شورای اسلامی روستایی و ۲۸ دهیاری مصوب) به شرح ذیل :

ـ انجام کلیه امور ثبت ، صدور ، بایگانی و پیگیری نامه های بخشداری مرکزی (با موضوع پیگیری درخواست های شوراهای اسلامی و دهیاریها و همچنین رفع مشکلات روستائیان عزیز در سطح بخش)

ـ پاسخگویی به استعلامات مختلف ادارات و نهادهای مختلف از بخشداری مرکزی از جمله ادارات برق ، آب و فاضلاب روستایی ، مخابرات ، گاز ، دفاتر اسناد رسمی و…

ـ اطلاع رسانی و ابلاغ برنامه های ارگانها و نهادهای دولتی در سطح بخش مرکزی به مناسبت ها و عناوین مختلف و همکاری با نهادهای مزبور به منظور اجرای هر چه بهتر برنامه ها :

ـ اطلاع رسانی اعتبارات واریزی به حساب دهیاریها و شوراهای اسلامی :

ـ همکاری مستمر با شورای اسلامی بخش مرکزی جهت رسیدگی هر چه بهتر به امورات روستاهای فاقد شورای بخش مرکزی .

ـ پیگیری و تلاش جهت تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها به منظور بررسی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی .

ـ همکاری و تعامل مداوم و مستمر با شرکت تعاونی دهیاریها جهت انجام هر چه بهتر امورات مربوط به روستاهای فاقد شورای بخش مرکزی .

ـ همکاری با ستاد انتخابات استان و شهرستان به منظور برگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات شوراهای اسلامی روستایی هر چهار سال یک بار .

ـ انجام کلیه امور مربوط به صدور حکم انتصاب دهیاران پس از معرفی دهیار توسط شورای اسلامی روستا .

ـ انجام کلیه امور مرتبط با انتخاب اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی .

ـ برگزاری کمیسیون های تخصصی به منظور اجرای پروژه های مختلف در سطح بخش مرکزی از جمله کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها ، کمیسیون حفاری و ….

ـ صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی ، کارگاهی و…. در سطح بخش مرکزی پس از استعلام از ارگانهای ذیربط واخذ پاسخ مثبت آنها (از جمله ادارات ، بنیاد مسکن ، جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی ، حفاظت محیط زیست و…)

ـ مراحل تکمیل پرونده تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده ۹۹) .

ـ تکمیل فرم گزارش به کمیته کار کمیسیون ماده ۹۹ توسط مسئول امور فنی مشترک دهیاریها .

ـ ابلاغ اخطاریه ده روزه به متخلف ساختمانی .

ـ دریافت دفاعیه مکتوب از متخلف ساختمانی .

ـ تکمیل فرم ارسال پرونده به کمیته کار کمیسیون ماده ۹۹ .

ـ تکمیل فرم محاسبات مربوطه .

ـ تکمیل صورتجلسه کمیته کار کمیسیون ماده ۹۹ توسط نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و راه و شهرسازی .

ـ ارسال پرونده برای دبیرخانه کمیسیون ماده ۹۹ مستقر در استانداری با نامه فرماندار .

ـ ابلاغ رای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ استان اصفهان به فرد متخلف .

ـ پس از ابلاغ مفاد رای به متخلف ، بخشداری مرکزی حسب مورد و بر اساس قوانین مربوطه نسبت به صدور گواهی پایان کار و یا اصلاح پروانه ساختمانی اقدام خواهد نمود .