اصفهان
May 26, 2024 - Sun
Eşfehān, IR
29°C
کمی ابری
کمی ابری
0 متر بر ثانیه (m/s), غرب و شمال غربی
15%
756.06 میلی متر جیوه (mmHg)

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

معرفی لنجان

تا قبل از سال ۱۳۱۶ شمسی که قانون جدید تقسیمات کشوری تصویب گردد، لنجانات ناحیه ای ازشهرستان اصفهان بشمار می آمد که محدوده وسیعی از حواشی زاینده رود را درمحدوده جنوب غربی این شهرستان در بر می گرفته است. درسال ۱۳۵۲ شمسی، شهرستان لنجانات از شهرستان اصفهان منتزع و به دو بخش مجزای لنجان علیا به مرکزیت ریز و فلاورجان تقسیم گردید. بر اساس این تقسیم بندی، فلاورجان با نام لنجان سفلی و مناطق لنجان کنونی ومبارکه با عنوان لنجان علیا قلمداد می شدند. درسال ۱۳۶۱ منطقه لنجان علیا با انتزاع ازفلاورجان به شهرستان مستقلی به نام شهرستان لنجان تبدیل گردید و شهرزرین شهر به عنوان مرکزاین شهرستان نوبنیاد شناخته شد. این روند تا سال ۱۳۶۸ وجدایی مبارکه ازشهرستان لنجان وتبدیل آن به شهرستان مستقل ادامه یافت. درپی این تحول، شهرستان لنجان به محدوده جغرافیایی کنونی محدودگردید. شایان ذکراست شهرستان لنجان براساس آخرین تقسیمات کشوری شامل سه بخش مرکزی، باغبهادران و فولادشهر، سی و هشت روستا(سی و سه روستا در بخش باغبهادران و پنج روستا در بخش مرکزی ) ،پنج دهستان چم رود، زیرکوه، چم کوه، خرم رود و اشیان و جمعا نه شهر شامل شش شهر دربخش مرکزی ( زرین شهر، سده لنجان، ورنامخواست، چمگردان، زاینده رود و باغشاد )، دو شهر در بخش باغبهادران(چرمهین و باغبهادران) و شهر فولادشهر در بخش فولادشهرمی باشد .

آخرین اخبار

اخبار بخشداری

اخبار فرمانداری

میز خدمات الکترونیک

جاذبه های توریستی

گزارش تصویری

پایگاه های اطلاع رسانی